Kilis

Kilis, 1995 yılında büyükşehir statüsü kazanmıştır. Akdeniz ve Güneydoğu Bölgeleri arasındaki geçiş kuşağı üzerindedir.

Şehrin eski taş evleri, külliyeleri ve eski ibadet merkezleri görülmeye değerdir.

Kilis' in geçim kaynakları sınır ticareti, tarım ve hayvancılıktır.Ünitelerimiz

  • Billboard
  • Raket
  • ADML